Jornades i seminaris

El Centre de Recerca i Debat del MUHBA programa seminaris, jornades i cicles de conferències a fi de donar a conèixer els resultats de les recerques que diversos investigadors i tècnics especialistes estan duent a terme sobre la ciutat de Barcelona. Des d’una perspectiva històrica, en aquests espais de diàleg es parla de canvis socials i econòmics, de processos de transformació urbana i de la preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la ciutat, entre d’altres temes.

Els combats pel control social i polític als inicis de l’Europa moderna, arran de la divisòria religiosa creada per la Reforma protestant i la Contrareforma o reforma catòlica, van revolucionar els mitjans de propagació d’idees amb la difusió massiva de gravats impresos.

Seminari 'La fe gravada. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVII'

En el marc del màster internacional Intervenció en el paisatge i gestió del patrimoni, organitzat per la UAB i el MUHBA, es proposa un cicle de vuit conferències que incidirà en diversos aspectes de les relacions entre patrimoni i paisatge urbà diferenciant les possibilitats d’intervenció i gestió en el paisatge urbà i el patrimoni en dos sentits: en primer lloc, quan es tracta de singularitats

Paisatges urbans emergents. Llegats singulars a Barcelona (sessions VI-IX)

El 1917, en una Europa sotmesa als rigors de la primera Guerra Mundial, es va originar una gran crisi que va donar lloc a la Revolució Russa.

Seminari ‘Crisis i revolucions a Barcelona, 1917’