Jornades i seminaris

El Centre de Recerca i Debat del MUHBA programa seminaris, jornades i cicles de conferències a fi de donar a conèixer els resultats de les recerques que diversos investigadors i tècnics especialistes estan duent a terme sobre la ciutat de Barcelona. Des d’una perspectiva històrica, en aquests espais de diàleg es parla de canvis socials i econòmics, de processos de transformació urbana i de la preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la ciutat, entre d’altres temes.

L’Associació Consell de Cent i el MUHBA, organitzen un cicle de conferències per analitzar i discutir les iniciatives, els plans i les propostes promogudes per l’Ajuntament de Barcelona a la ciutat durant la transició democràtica, fins a les eleccions municipals
de 1979.

Cicle de conferències ‘Gent de la Casa Gran (1977-1983)’

En el desenvolupament històric de la cartografia urbana no és possible distingir una sola via de progrés lineal i acumulatiu. Al contrari, la representació cartogràfica de les ciutats ha evolucionat seguint diferents models o tradicions específics, cadascun dels quals té un origen peculiar, un llenguatge propi i unes característiques tècniques i operatives definitòries.

Col·loqui ‘Models en la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica’

Els actes i les representacions culturals s’han estudiat des de l’anàlisi de les obres i des de l’òptica dels participants com a creadors, executors o espectadors. Hi ha, però, un altre protagonista en la dinàmica entre representació i recepció de l’acció musical, teatral, de dansa, etc. per part de la comunitat urbana: l’espai.

Cicle de conferències ‘Les arts i la ciutat. Espais performatius a la Barcelona moderna, segles XVI-XVII’

Barcelona, com la resta de ciutats euromediterrànies, experimenta un canvi profund que va molt més enllà de la crisi econòmica actual. A més de portar a terme una revisió profunda dels models econòmics i de gestió, cal trobar noves estratègies.

Jornada ‘Paisatges urbans emergents. Can Ricart i altres espais patrimonials de l’Eix Pere IV’