Conferences and seminars

MUHBA’s Centre de Recerca i Debat (Research and Debate Centre) organises seminars, one-day conferences and lecture series with the aim of disseminating the results of research being carried out on the city of Barcelona by researchers and specialist technicians. From a historical perspective, people attending these spaces for dialogue can discuss such topics as social and economic changes, processes of urban transformation and the preservation of the city's architectural and archaeological heritage.

Amb aquest col·loqui comença el seminari taller del MUHBA sobre els museus de ciutat i la ciutadania al segle XXI, en el marc del qual es presentaran, en format de visites debat, projectes de diferents museus europeus.

Seminari 'Reinventar el museu de la ciutat. Sessió I. L’espai central del MUHBA i el seu entorn'

L’europeisme cultural de Barcelona, si bé s’ha orientat històricament cap al nord, on ha buscat models per emular, no pot obviar la seva dimensió ibèrica.

Seminari ‘Iberisme: Perspectiva des de Barcelona’

A Flandes, a Catalunya –de manera destacada a Barcelona– i en moltes altres ciutats i països d’Europa, la iniciativa ciutadana ha tingut un paper important en la valoració dels referents d’arquitectura i enginyeria, així com del món del treball, que han conformat l’Europa industrial.

Seminari ‘Paisatges urbans emergents. El patrimoni industrial i la identitat europea. La perspectiva de Flandes i Barcelona’

La jornada advoca per una particular –i innovadora– interpretació històrica de la Barcelona de la segona meitat del segle XX.

Seminari ‘Habitar Barcelona al segle XX. Accés a l'habitatge, veïns i ciutat, 1945-1992’

Dijous, 16 de març de 2017
Representació fotogràfica de la dona treballadora a Barcelona. La Fabra i Coats com a cas d’estudi, a càrrec de Marta Delclós i Raventós

Dimecres, 22 de març de 2017
Conflicte, acció i mobilització, a càrrec de Mònica Borrell Cairol

Primer cicle de conferències ‘Dones creadores’

Presentació del documental creat pel Museu d’Història de Barcelona, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana i la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Presentació de documental ‘L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 1779-1936’

L’Associació Consell de Cent i el MUHBA, organitzen un cicle de conferències per analitzar i discutir les iniciatives, els plans i les propostes promogudes per l’Ajuntament de Barcelona a la ciutat durant la transició democràtica, fins a les eleccions municipals
de 1979.

Cicle de conferències ‘Gent de la Casa Gran (1977-1983)’